U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève

van de Vlaamse Regering
101 (2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

10 juli 2019
Verstuurd naar de voorzitter
23 september 2019
Verwezen naar Commissie ad hoc
Te behandelen in Commissie ad hoc
9 oktober 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 oktober 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
23 oktober 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
29 oktober 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
22 november 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
9 december 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

101 (2019) nr. 1
101 (2019) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 101 (2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid