U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 september 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het protocol bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève

van de Vlaamse Regering
101 (2019) nr. 1

Procedureverloop

Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
10 juli 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
4 september 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
23 september 2019
Verwezen naar Commissie ad hoc
Te behandelen in Commissie ad hoc
9 oktober 2019
Wijziging in de verwijzing naar commissie.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

101 (2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid