U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft

1938 (2018-2019) nr. 12
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

27 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10
1938 (2018-2019) nr. 12