U bent hier

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
23 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: opnieuw aanhangig gemaakt

Documenten

23 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid