U bent hier

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
23 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: opnieuw aanhangig gemaakt

Procedureverloop

20 mei 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
25 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Vervallen.
20 november 2019
Opnieuw aanhangig gemaakt.

Documenten

23 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid