U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag over het voorstel van decreet houdende de invoering van een toetsing van de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaande personen

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Jan Bertels en Peter Persyn
1811 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
8 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1811 (2018-2019) nr. 1
1811 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggevers