U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende de invoering van een toetsing van de impact van het regeringsbeleid op eenoudergezinnen en alleenstaande personen

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Jan Bertels en Peter Persyn
1811 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 april 2019
Verslag (pdf) ingediend.
8 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1811 (2018-2019) nr. 1
1811 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggevers