U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

1965 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 mei 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1965 (2018-2019) nr. 2