U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's

1964 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1964 (2018-2019) nr. 2