U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

1970 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1970 (2018-2019) nr. 1
1970 (2018-2019) nr. 2