U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

van Jan Durnez, Koen Daniëls, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman
1970 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 april 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Verstuurd naar de voorzitter
Aangenomen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
29 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1970 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1970 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid