U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs betreft

1970 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

24 april 2019
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
25 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1970 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid