U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten

1872 (2018-2019) nr. 4
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

30 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1872 (2018-2019) nr. 1
1872 (2018-2019) nr. 2
1872 (2018-2019) nr. 3
1872 (2018-2019) nr. 4