U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden voor een sociale woning betreft

1607 (2017-2018) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
23 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1607 (2017-2018) nr. 1
1607 (2017-2018) nr. 2

Meer details

Verslaggever