U bent hier

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

van Jan Peumans
1965 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Reglement en Samenwerking
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 april 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1965 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement 1965 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details