U bent hier

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement ingevolge de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

1965 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

23 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Reglement en Samenwerking
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 april 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1965 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement 1965 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details