U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het uitsluiten van de sociale huisvesting van onderdanen van landen die geen controle op de naleving van de eigendomsvoorwaarde toestaan

1102 (2016-2017) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
19 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1102 (2016-2017) nr. 1
1102 (2016-2017) nr. 2

Meer details

Verslaggever