U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen over milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

1938 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

9 april 2019

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10

Verbonden initiatieven

Hoorzittingen-Gedachtewisselingen

Meer details

Verslaggever
Elke Wouters