U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid, gericht op het onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Vlaamse emissies van broeikasgassen om de wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken

1824 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

9 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
17 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1824 (2018-2019) nr. 1
1824 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever