U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België, ondertekend in Brussel op 19 november 2018

van de Vlaamse Regering
1953 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
15 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
23 april 2019
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 april 2019
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1953 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1953 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid