U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft

1938 (2018-2019) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

3 april 2019
Amendementen (pdf) ingediend
4 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 2
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10