U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Armenië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het personeel van de diplomatieke missies en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 4 december 2018

van de Vlaamse Regering
1947 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
24 april 2019
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1947 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1947 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid