U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

3 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
20 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1945 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1945 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid