U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de regeling van administratieve geldboeten

namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester
1872 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

2 april 2019
Verslag (pdf) ingediend
4 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1872 (2018-2019) nr. 1
1872 (2018-2019) nr. 2
1872 (2018-2019) nr. 3

Meer details