U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in uitvoering van het Verdrag van 's-Gravenhage en Verordening Brussel IIbis betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen

1810 (2018-2019) nr. 2

Procedureverloop

2 april 2019
Verslag (pdf) ingediend.
10 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1810 (2018-2019) nr. 1
1810 (2018-2019) nr. 2

Meer details