U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Güler Turan
1912 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

29 maart 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1912 (2018-2019) nr. 1
1912 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Güler Turan