U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones

van de Vlaamse Regering
1940 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
9 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 juni 2019
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

1940 (2018-2019) nr. 1
1940 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1940 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid