U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones

van de Vlaamse Regering
1940 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
9 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juni 2019
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad

Documenten

1940 (2018-2019) nr. 1
1940 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1940 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid