U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 28 van het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

1939 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
1 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
3 april 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

1939 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1939 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid