U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft)

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Elke Wouters, Bart Dochy en Sofie Joosen
1938 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting Hoorzitting met: -Bart De Schutter, Annick Goossens en Els Lesage, namens de Mestbank - Freek Verdonckt namens Natuurpunt en BBL - Hendrik Vandamme namens ABS, Georges Van Keerberghen namens Boerenbond Eventueel bespreking en stemming
4 april 2019
Advies Raad van State gevraagd
Advies Raad van State gevraagd over amendement
Advies SALV gevraagd
Advies Minaraad gevraagd
3 mei 2019
Advies SALV ontvangen
Advies Minaraad ontvangen
6 mei 2019
Advies Raad van State ontvangen
7 mei 2019
Tweede lezing in commissie gevraagd
8 mei 2019
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 mei 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
22 mei 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
30 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1938 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Elke Wouters en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
Materie
Gewestaangelegenheid