U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft)

1938 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
4 april 2019
Advies Raad van State gevraagd.
Advies Raad van State gevraagd over amendement.
Advies SALV gevraagd.
Advies Minaraad gevraagd.
3 mei 2019
Advies SALV ontvangen.
Advies Minaraad ontvangen.
6 mei 2019
8 mei 2019
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
14 mei 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
22 mei 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
24 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1938 (2018-2019) nr. 1
1938 (2018-2019) nr. 3
1938 (2018-2019) nr. 4
1938 (2018-2019) nr. 5
1938 (2018-2019) nr. 6
1938 (2018-2019) nr. 9
1938 (2018-2019) nr. 10

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1938 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd
  • 19 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid