U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Joris Poschet
1866 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 maart 2019
Verslag (pdf) ingediend
28 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Dossiers