U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016

1836 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1836 (2018-2019) nr. 1
1836 (2018-2019) nr. 2
1836 (2018-2019) nr. 3