U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018

1871 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

29 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1871 (2018-2019) nr. 1
1871 (2018-2019) nr. 2
1871 (2018-2019) nr. 3