U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken

1866 (2018-2019) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 maart 2019
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

1866 (2018-2019) nr. 1
1866 (2018-2019) nr. 2
1866 (2018-2019) nr. 3