U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

van Björn Anseeuw, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Jelle Engelbosch, Valerie Taeldeman en Marc Hendrickx
1842 (2018-2019) nr. 5
Amendement nr. 11
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

18 maart 2019
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

1842 (2018-2019) nr. 1
1842 (2018-2019) nr. 4