U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft

1900 (2018-2019) nr. 3
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

Documenten

1900 (2018-2019) nr. 1
1900 (2018-2019) nr. 2
1900 (2018-2019) nr. 3