U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, ondertekend te Tokio op 17 juli 2018

1871 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

18 maart 2019
Verslag (pdf) ingediend
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1871 (2018-2019) nr. 1
1871 (2018-2019) nr. 2