U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018

van de Vlaamse Regering
1920 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 april 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1920 (2018-2019) nr. 1
1920 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1920 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid