U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie

1916 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
24 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1916 (2018-2019) nr. 1
1916 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1916 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid