U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie

1916 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
18 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
24 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1916 (2018-2019) nr. 1
1916 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1916 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
93 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 93 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid