U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
22 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
12 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1911 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1911 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
92 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 90 leden hebben "ja" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid