U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen, verslag door Marc Hendrickx, An Christiaens en Gwenny De Vroe
1885 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 maart 2019
Verslag (pdf) ingediend
13 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1885 (2018-2019) nr. 1
1885 (2018-2019) nr. 2

Meer details