U bent hier

Verslag van het verzoekschrift tot wijziging van het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp

1905 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

1 maart 2019
6 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1905 (2018-2019) nr. 1

Verbonden initiatieven

Verzoekschriften

Meer details