U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

1874 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

28 februari 2019
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

1874 (2018-2019) nr. 1
1874 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever