U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

1732 (2018-2019) nr. 5
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

4 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

1732 (2018-2019) nr. 1
1732 (2018-2019) nr. 3
1732 (2018-2019) nr. 4
1732 (2018-2019) nr. 5