U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

van de Vlaamse Regering
1902 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
12 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1902 (2018-2019) nr. 1
1902 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1902 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Marnic De Meulemeester en Peter Wouters
Materie
Gewestaangelegenheid