U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1900 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
6 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 maart 2019
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1900 (2018-2019) nr. 1
1900 (2018-2019) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1900 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jos Lantmeeters
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid