U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen

van de Vlaamse Regering
1892 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
28 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
8 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
23 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1892 (2018-2019) nr. 1
1892 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1892 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid