U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

van de Vlaamse Regering
1888 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
18 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
28 februari 2019
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
29 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
25 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1888 (2018-2019) nr. 1
1888 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1888 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 72 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid