U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

van de Vlaamse Regering, verslag door Koen Daniëls
1886 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
15 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
25 februari 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
14 maart 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Onderwijs
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
23 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1886 (2018-2019) nr. 1
1886 (2018-2019) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1886 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid