U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

van de Vlaamse Regering
1885 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: te behandelen in plenaire vergadering

Procedureverloop

11 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
20 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
27 februari 2019
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
18 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.

Documenten

1885 (2018-2019) nr. 1
1885 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid