U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

1879 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

7 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1879 (2018-2019) nr. 1
1879 (2018-2019) nr. 2