U bent hier

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

1879 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement

Procedureverloop

5 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
6 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
7 februari 2019
Overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement.

Documenten

1879 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 1879 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: