U bent hier

Motie betreffende een belangenconflict met betrekking tot de geplande invoering door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement van de onverenigbaarheid van de functie van burgemeester of schepen met het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement

van Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Bart Somers
1879 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement

Procedureverloop

5 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
7 februari 2019
Overgezonden aan Brusselse Hoofdstedelijk Parlement

Documenten

1879 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie betreffende een belangenconflict 1879 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 84 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: