U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

van de Vlaamse Regering
1878 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

4 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
19 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
24 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1878 (2018-2019) nr. 1
1878 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1878 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen en Elke Sleurs
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid