U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

1787 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

5 februari 2019
Verslag (pdf) ingediend.
11 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.

Documenten

1787 (2018-2019) nr. 1
1787 (2018-2019) nr. 2

Meer details