U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw tot afwijking van de eindtermen, wat de derde graad technisch secundair onderwijs betreft

namens de Commissie voor Onderwijs, verslag door Jo De Ro en Vera Celis
1795 (2018-2019) nr. 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

4 februari 2019
Verslag (pdf) ingediend
6 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1795 (2018-2019) nr. 1
1795 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggevers
Jo De Ro en Vera Celis