U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
13 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen.
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1875 (2018-2019) nr. 1
1875 (2018-2019) nr. 2
1875 (2018-2019) nr. 4
1875 (2018-2019) nr. 6
1875 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1875 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 14 leden hebben "neen" gestemd
  • 12 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid