U bent hier

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van de Vlaamse Regering
1875 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
6 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
13 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
21 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
5 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen.
19 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, toelichting en eventueel bespreking en stemming
26 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1875 (2018-2019) nr. 1
1875 (2018-2019) nr. 2
1875 (2018-2019) nr. 4
1875 (2018-2019) nr. 6
1875 (2018-2019) nr. 7

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid